รัฐบาลดันสมาร์ทซิตี้นำร่อง 7 จังหวัด

คณะกรรมการสมาร์ทซิตี้ ไฟเขียวคัด 7 จังหวัดนำร่อง สั่งกระทรวงพลังงาน คมนาคม ดิจิทัล ทำแผนแม่บทการพัฒนาด่วน ก่อนมาชงบอร์ดครั้งต่อไปพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้ เมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่คัดเลือกเป็นเมืองอัจฉริยะต้นเเบบด้วยกัน 7 จังหวัด คือกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน คมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกันจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อนำเสนอแผนที่ประชุมในครั้งต่อไป พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการพัฒนาสมาร์ทซิตี้พื้นที่ต้นแบบบางแห่งไปแล้ว โดยมีการพัฒนาทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานในดิจิทัล ให้ภาคเอกชนมาร่วมพัฒนาเมืองเป็นการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของกระทรวงพลังงาน จำนวน 6 โครงการของ 6 หน่วยงาน คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาบัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เทศบาลนครขอนแก่น และบริษัทวิสดอม 101 (ปุณณวิถี) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Categories: news