Image 1

You can completely customize Slide Background Image, Title, Text, Link URL and Text.

Navigate to Admin Panel -> Left Menu -> Appearance -> Customize -> Slider Section, update slider fields and save changes.

Image 2

You can completely customize Slide Background Image, Title, Text, Link URL and Text.

Navigate to Admin Panel -> Left Menu -> Appearance -> Customize -> Slider Section, update slider fields and save changes.

Image 3

You can completely customize Slide Background Image, Title, Text, Link URL and Text.

Navigate to Admin Panel -> Left Menu -> Appearance -> Customize -> Slider Section, update slider fields and save changes.

Image 4

You can completely customize Slide Background Image, Title, Text, Link URL and Text.

Navigate to Admin Panel -> Left Menu -> Appearance -> Customize -> Slider Section, update slider fields and save changes.

Image 5

You can completely customize Slide Background Image, Title, Text, Link URL and Text.

Navigate to Admin Panel -> Left Menu -> Appearance -> Customize -> Slider Section, update slider fields and save changes.

น้ำตกตาดเหือง (น้ำตกไทย-ลาว)

น้ำตกตาดเหือง หรือ น้ำตกมิตรภาพไทย – ลาว ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว) ในท้องที่ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย อยู่ห่างจากตัวอำเภอนาแห้ว 25 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัด 119 กิโลเมตร น้ำตกตาดเหือง เป็นส่วนหนึ่งของลำน้ำเหืองซึ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนไทย – ลาว โดยถ้ามองเข้าไปที่ตัวน้ำตก ไทยจะอยู่ฝั่งขวา ลาวอยู่ฝั่งซ้าย ทั้งสองชาติสามารถใช้น้ำตกนี้ร่วมกันได้อย่างเสรี Read More

Categories: travel news

อย.เตือนอย่าซื้อยาผ่านเว็บไซต์ อันตรายถึงชีวิต

ในปี 2560 อย. ดำเนินคดีกับเว็บไซต์และ Social Media ที่มีการโฆษณาขายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 1,088 ราย รวมถึงเว็บไซต์ และได้แจ้งกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อขอความร่วมมือปิดเพจที่ถูกดำเนินคดีดังกล่าว รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ Read More

Categories: health news